Dezinfekcija i sterilizacija opreme i prostora, grijači ručnika.