Sve edukacije sadrže teorijski dio i praktični dio – rad na modelu. Edukacije su individualne kako bi se maksimalno posvetili upravo Vama i svim vašim pitanjima za što bolji daljnji rad tretmana. U sve edukaciji je uključen set proizvoda namjenjen željenoj edukaciji te ručnici, kistovi, trake za kosu, marketinški materijali, brošura i certifikat. Neke edukacije koje su zahtjevnije uključuju i follow up edukaciju nakon određenog perioda rada.